Лук Веселка

Полусладкий сорт салатного использования. Пригоден для выращивания во всех зонах в однолетней культуре непосредственно из семян. Хранится до 6-8 месяцев. Луковицы шаровидной или плоско округлой формы фиолетово красной окраски. Вкусовые качества высокие. Сорт устойчив к засухе и пероноспорозу.

Напівсолодкий сорт салатного використування. Придатний для вирощування у всіх зонах в однорічній культурі із насіння. Зберігається до 6-8місяців. Цибулини кулеподібної або плоско округлої форми фіолетово червоного забарвлення. Смакові якості відмінні. Сорт стійкий до посухи та переноспорозу.