Цезарь F1

Среднеранний, пчёлоопыляемый гибрид открытого грунта, универсального назначения. Плод цилиндрической формы, тёмно-зелёной окраски, массой 60-82г, с крупнобугорчатой поверхностью. Вкусовые качества хорошие и отличные. Ценность сорта: высокая интенсивность отдачи раннего урожая, стойкость к болезням, универсального назначения.

Середньоранній, бджілообпилюваний гібрид відкритого грунту, універсального призначення. Плід циліндричної форми, темно-зеленого забарвлення, масою 60-82г, з великобугорчастою поверхнею. Смакові якості добрі та відмінні. Цінність гібрида: висока інтенсивність віддачі раннього врожаю, стійкість до хвороб, універсального призначення.