Гипсофила белая

Однолетнее растение, высотой 40-60см, с очень ветвистыми стеблями. Цветки мелкие, собраны в рыхлые соцветия, во время цветения образуют пышное белоснежное облако. Выращивают посевом семян в парники в марте или в открытый грунт в мае. Чтобы продлить период цветения, можно делать повторные посевы через 15-20 дней. Используется в основном для аранжировки букетов, а также для выращивания на клумбах и в рабатках.

Однорічна рослина висотою 40-60см, із дуже гіллястими стеблами. Квітки дрібні, зібрані в рихлі суцвіття, під час цвітіння утворюють пишну білосніжну хмаринку. Вирощують висівом насіння в парники у березні або у відкритий грунт в травні. Щоб подовжити період цвітіння, можна робити повторні висіви через 15-20днів. Використовується головним чином для аранжування букетів, а також для вирощування на клумбах та в рабатках.