Мальва махровая (смесь)

Многолетнее, светолюбивое, засухоустойчивое растение с мощными стеблями. Цветки махровые, крупные, диаметром 8 – 12 см, разнообразной окраски, собраны в гигантские колосовидные соцветия. Используется для декорирования стен, изгородей и на срезку. Выращивают посевом семян в открытый грунт в мае или сентябре. Цветет с июля по сентябрь.

Багаторічна, світлолюбна, посухостійка рослина з потужними стеблами. Квітки махрові, великі, діаметром 8 - 12 см, різноманітного забарвлення, зібрані в гігантські колосовидні суцвіття. Використовується для декорування стін, огорож і на зрізання. Вирощують висівом насіння у відкритий грунт в травні або вересні. Цвіте з липня по вересень.