Художественная смесь

Сортотип художественных астр имеет крупные полушаровидной формы соцветия в которых язычковые цветки скручены в трубочки, похожие на иголки. Астра красива в цветнике, на грядке и в букете. Срезанное растение сохраняет свежесть в букете больше двух недель. Астры светолюбивы, холодостойки. Почвы предпочитают легкие, богатые органическими веществами. Сажают их в ряд на расстоянии 20-25см друг от друга, между рядами оставляют 40-45см. В зависимости от сорта астры зацветают в конце июля - середине августа и цветут до сильных заморозков.

Сортотип художніх айстр має великі напівкулевидної форми суцвіття в яких язичкові квітки скручені в трубочки, схожі на голки. Айстра красива в квітнику, на грядці і в букеті. Зрізана рослина зберігає свіжість в букеті більше двох тижнів. Айстри світлолюбні, холодостійкі.Віддають перевагу легким грунтам, багатим органічними речовинами. Садять їх в ряд на відстані 20-25см один від одного, між рядами залишають 40-45см. Залежно від сорту айстри зацвітають в кінці липня-середині серпня і квітнуть до сильних заморозків.